Rajd pieszy czerwiec 2023 r. – obrońców małej ojczyzny.