Jak zostać Korpusowcem?

  1. Należy zapoznać się z zapisami Statutu Korpusu Paramilitarnego.
  2. Wypełnić deklarację członkowską i przesłać skan na adres e-mail Korpusu, lub dostarczyć osobiście.
  3. Włączona do grona Korpusowców jest osoba która: odbyła szkolenie na Specjalistę Korpusu i posiada legalną broń palną na przykład czarnoprochową oraz spełnia pozostałe warunki przewidziane w Statucie.