Udział w zawodach Ligi Obrony Kraju w Olsztynie przedstawicieli Korpusu Paramilitarnego