Od dnia 15 sierpnia 2022 roku w organach Korpusu pełnią funkcje poniżej wymienione osoby.

Komenda Korpusu Paramilitarnego

  • Marcin Kwiatkowski – Komendant Korpusu
  • Marcin Śmiech – Zastępca Komendanta Szef Szkoleń
  • Marek Dobrzycki – Szef Sztabu
  • Krzysztof Stańczykowski – Inspektor tradycji i uzbrojenia

Sztab Kontroli Korpusu

  • Marcin Kubas – Przewodniczący Komisji Kontroli
  • Marcin Łazarczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Kontroli
  • Aleksander Gedroyć – Członek Komisji Kontroli
  • Norbert Wójtowicz – Strażnik Honoru Korpusu